Уряд затвердив перелік спеціальностей молодшого бакалавра, для яких запроваджено додаткове регулювання

Кабінет Міністрів України на засіданні 2 вересня прийняв постанову “Про затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання”.
Сьогодні деякі галузі фахової передвищої освіти потребують окремого регулювання, що має враховувати динамічні зміни структури економіки, її потреби, глобалізацію ринку товарів, послуг і праці. Ті спеціальності, що передбачають особливо відповідальну роботу, додаткові вимоги при вступі та під час навчання тощо, МОН виділило в окремий перелік.
До переліку увійшло 23 спеціальності:Атомна енергетика;

Теплоенергетика;

Гідроенергетика;

Архітектура та містобудування;

Ветеринарна медицина;

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза;

Стоматологія;

Медицина;

Медсестринство;

Технології медичної діагностики та лікування;

Фармація, промислова фармація;

Фізична терапія, ерготерапія;

Безпека державного кордону;

Військове управління (за видами збройних сил);

Забезпечення військ (сил);

Озброєння та військова техніка;

Пожежна безпека;

Правоохоронна діяльність;

Цивільна безпека;

Річковий та морський транспорт;

Авіаційний транспорт;

Залізничний транспорт;

Транспортні технології (річковий, морський, авіаційний, залізничний).

Зазначимо, що проект постанови розроблено в рамках імплементації Закону України «Про фахову передвищу освіту» для підвищення якості підготовки молодших бакалаврів у сфері фахової передвищої освіти.