Нормативна база

Вимоги для ввезення м'яса птиці до Грузії (2020)

Відповідно до чинного законодавства Грузії, імпортоване м'ясо птиці може мати індикатор із зазначеним вмістом води та повинне супроводжуватися документом, що підтверджує відповідність, або формою ветеринарного сертифіката, що підтверджує відповідність вищезазначених товарів встановленим вимогам, що видається компетентним органом країни походження. Заморожена та швидкозаморожена курятина може бути реалізована, якщо вміст води не перевищує обумовлені технічні умови (значення). Загальний вміст води в тушках замороженої та швидкозамороженої птиці, а також в частинах свіжої, замороженої та швидкозамороженої птиці, незважаючи на застосовуваний метод охолодження, не повинен перевищувати 5%. Вищезазначена вимога діє до 1 січня 2025 року. З 1 січня 2025 року специфічна вимога щодо вмісту води повинна бути еквівалентною Регламенту Комісії (ЄС) № 543/2008 від 16 червня 2008 року. Методи визначення загального вмісту води еквівалентні методам, передбачені Регламентом Комісії (ЄС) № 543/2008 від 16 червня 2008 р., що встановлює детальні правила застосування Регламенту Ради (ЄС) № 1234/2007 щодо маркетингових стандартів для м’яса птиці.