Екскурсія до відділу організації протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів на суб’єктах господарювання

  Відділ організації протиепізоотичних та ветеринарно-санітарних заходів на суб’єктах господарювання, та надання адміністративних послуг є структурним підрозділом Об'єднання ветеринарної медицини в м. Києві керується у своїй роботі Законами України «Про ветеринарну медицину», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», «Про державний контроль за дотриманням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин», порядку надання статусу офіційного лікаря ветеринарної медицини, уповноваженого ветеринара, працівника бійні, уповноваженого на виконання обов’язків ветеринарного інспектора, та здійснення їх діяльності, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 16.03.2018 № 141, Положення про Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 15.01.2018 № 16, та інших нормативно-правових та нормативних актів.
   Відділ проводить роботи з  проведення протиепізоотичних заходів по здійсненню державного контролю за діяльністю операторів ринку щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації харчових продуктів, продукції тваринного походження, у тому числі неперероблених харчових продуктів. 
  У штаті працюють провідні лікарі ветеринарної медицини-епізоотологи, лікарі ветеринарної медицини . Лікарі постійно стоять на охороні території міста Києва від занесення інфекційних хвороб тварин  з території інших держав, областей і регіонів або з карантинних зон, а також недопущення їх розповсюдження. здійснюючи  державний контроль за діяльністю операторів ринку щодо забою тварин, переробки, зберігання, транспортування й реалізації харчових продуктів, продукції тваринного походження, у тому числі неперероблених харчових продуктів.
  Щоденно проводять оцінку ветеринарно-санітарного стану переробних підприємств, складських приміщень  та засобів  транспортування,  контролюють якість кормів та кормових добавок, наносять позначки придатності на туші відповідно до Інструкції із застосування позначки придатності та ветеринарних штампів. Здійснюють інспектування потужностей, випробувальних лабораторій, що розміщуються на потужностях і пов’язані з виробництвом та/або обігом харчових продуктів та/або кормів. Здійснюють відбір зразків з метою перевірки відповідності законодавству про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров’я та благополуччя тварин, проводять аудит системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках за умови наявності відповідної підготовки. Оформлюють відповідні ветеринарні документи на об'єкти ветеринарного контролю.
  Лікарі ветеринарної медицини постійно проходять підготовку спеціалістів ветеринарної медицини на курсах підвищення кваліфікації, в порядку та у строки встановлені законодавством України для більш якісного надання ветеринарних послуг.
  За зверненням оператора ринку видають супровідні документи, що підтверджують відповідність вантажів з харчовими продуктами або кормами, що експортуються з України, вимогам країни призначення або вимогам законодавства України.