Нормативна база

Методичні рекомендації для експорту харчових продуктів до Гонконгу (2020)

Методичні рекомендації для державних інспекторів України та операторів ринку, які мають намір здійснювати експорт харчових продуктів тваринного походження до Спеціального адміністративного району Гонконг І. Загальні вимоги Згідно з інформацією, наданою Центром з питань безпечності харчових продуктів Департаменту гігієни продуктів харчування та навколишнього середовища Спеціального адміністративного району Гонконг, українські компанії можуть експортувати харчові продукти в Гонконг без попереднього підписання будь-яких двосторонніх протоколів чи угод. Уся продукція, що ввозиться в САР Гонконг повинна: 1) супроводжуватись сертифікатом здоров’я, виданим компетентним органом країни - експортера; 2) походити із затверджених ферм/ підприємств у чіткій відповідності з нормативними вимогами країни – експортера; 3) виготовлятися, пакуватися, зберігатися і транспортуватися під наглядом компетентних органів; 4) не містити патогенних бактерій, шкідливих або чужорідних субстанцій і хімікатів; 5) бути придатною для споживання людиною. ІІ. Специфічні вимоги 1. Оператор ринку, який має намір здійснювати експорт харчових продуктів тваринного походження до Гонконгу, має ознайомитися з національними вимогами Гонконгу та погодженими умовами експорту для певних видів харчових продуктів тваринного походження. 2. Оператор ринку, який має намір здійснювати експорт до Гонконгу, має подати заявку щодо здійснення інспектування на відповідність вимогам Гонконгу до відповідного територіального органу Держпродспоживслужби за місцем розміщення потужності. 3. У випадку складання акту державного контролю (перевірки) на відповідність вимогам країни-призначення (за підписом начальника територіального органу), територіальний орган Держпродспоживслужби за місцем розміщення потужності, надсилає до Держпродспоживслужби визначений перелік документів для певного виду харчового продукту. 4. Зазначені документи перевіряються Держпродспоживслужбою та дипломатичними каналами передаються до Компетентного органу Гонконгу для подальшої оцінки. 5. У випадку змін у реєстраційній даних про закордонну потужність, оператор ринку має завчасно повідомити Держпродспоживслужбу та надати відповідні форми для внесення змін до переліку схвалених потужностей з метою інформування Центру з питань безпечності харчових продуктів Департаменту гігієни продуктів харчування та навколишнього середовища САР Гонконг. 6. Кожний вантаж з певними видати харчового продукту має супроводжуватися оригіналом міжнародного ветеринарного сертифіката (погодженої форми), який засвідчує, що харчові продукти відповідають ветеринарним вимогам та правилам безпечності харчових продуктів України та Гонконгу. Перелік погоджених форм ветеринарних сертифікатів, розміщений на сайті Держпродспоживслужби: http://consumer.gov.ua/ContentPages/Sertifikati-_Import,_Eksport/98/ Міжнародний ветеринарний сертифікат має бути складений українською та англійською мовами, заповнений – англійською мовою. Оригінал сертифіката заповнюється та підписується державним інспектором.Методичні рекомендації для експорту  харчових продуктів до Гонконгу (2020)

Вимоги щодо експорту риби та морепродуктів з України в Гонконг (2019)

Згідно з інформацією, наданою Центром з питань безпечності харчових продуктів Департаменту гігієни продуктів харчування та навколишнього середовища Спеціального адміністративного району Гонконг, українські компанії можуть експортувати рибні продукти в Гонконг без попереднього підписання будь-яких двосторонніх протоколів чи угод. Експорт риби в Гонконг відбувається у відповідності з «Кодексом норм для риби та рибних продуктів»/ «Codex of Practice for Fish and Fishery Products» (видано ВОЗ та ФАО ООН), Постановою уряду САР Гонконг №132 «Охорона здоров’я та муніципальні послуги»/ «Public Health and Municipal Service Ordinance», а також допоміжного законодавства, яким визначаються допустимі норми добавок та забруднюючих речовин у продукції. На підставі зазначених нормативних актів, «рибна продукція» визначається як «риба, молюски, земноводні та інші форми водного світу, окрім птахів, ссавців та рептилій». Уся рибна продукція, що ввозиться в САР Гонконг повинна: 1) супроводжуватись сертифікатом здоров’я, виданим компетентним органом країни - експортера; 2) походити із затверджених фермерств/підприємств у чіткій відповідності з нормативними вимогами країни – експортера; 3) виготовлятися, пакуватися, зберігатися і транспортуватися під наглядом компетентних органів і відповідати вимогам, визначеним у « Кодексі норм для риби та рибних продуктів». 4) не містити патогенних бактерій, шкідливих або чужорідних субстанцій і хімікатів; 5) бути придатною для споживання людиною (статті 54 Положення №132).