Нормативна база

Постанови Кабінету міністрів

Заголовок
Про затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджен
Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які надаються Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання
Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів, та переліку послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які провадятЬ ветеринарну практику, за здійснення обов'язкових або необх
ро перелік протиепізоотичних, лікувальних, лабораторно-діагностичних, радіологічних та інших ветеринарно-санітарних заходів, що проводяться органами державної ветеринарної медицини за рахунок відповідних бюджетни
Про затвердження Порядку відбору зразків продукції для визначення її якісних показників та форми акта відбору зразків продукції
ПОСТАНОВА від 10 травня 2018 р. № 342 Про затвердження методик розроблення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю), а
П О С Т А Н О В А від 5 листопада 2008 р. N 978 Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу
П О С Т А Н О В А від 30 серпня 2007 р. Питання Державного департаментуветеринарної медицини
ПОСТАНОВА від 21 листопада 2013 р. № 857 Про затвердження Порядку видачі ветеринарних документів
ПОСТАНОВА від 31 жовтня 2018 р. Київ Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів